Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: obliquity

1. obliquity (om tilstand) the presentation during labor of the head of the fetus at an abnormal angle


Ord med samme betydning (synonymer)asynclitism


Mindre spesifikke uttrykkabnormalcy, abnormality


Omfatter disse overordnede uttrykkenechildbed, confinement, labor, labour, lying-in, parturiency, travail

2. obliquity (om egenskap) the quality of being deceptive


Ord med samme betydning (synonymer)deceptiveness


Mindre spesifikke uttrykkdishonesty


Mere spesifikke uttrykkmeretriciousness, speciousness

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk