Engelsk ordbok



Tips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: family Tetraodontidae

1. family Tetraodontidae (om dyr) puffers


Ord med samme betydning (synonymer)Tetraodontidae


Mindre spesifikke uttrykkfish family


Tilhører disse spesifikke uttrykkeneblowfish, globefish, puffer, pufferfish


Tilhører disse overordnede uttrykkeneorder Plectognathi, order Tetraodontiformes, Plectognathi









Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2017 onlineordbog.dk