Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: family Tetraodontidae

1. family Tetraodontidae (om dyr) puffers


Ord med samme betydning (synonymer)Tetraodontidae


Mindre spesifikke uttrykkfish family


Tilhører disse spesifikke uttrykkeneblowfish, globefish, puffer, pufferfish


Tilhører disse overordnede uttrykkeneorder Plectognathi, order Tetraodontiformes, Plectognathi

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk