Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: family Stichaeidae

1. family Stichaeidae (om dyr) pricklebacks


Ord med samme betydning (synonymer)Stichaeidae


Mindre spesifikke uttrykkfish family


Tilhører disse spesifikke uttrykkeneCryptacanthodes, genus Cryptacanthodes, genus Lumpenus, Lumpenus


Tilhører disse overordnede uttrykkeneBlennioidea, suborder Blennioidea

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk