Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: pyrimidine

1. pyrimidine (om masse eller substans) any of several basic compounds derived from pyrimidine


Mindre spesifikke uttrykkalkali, base


Mere spesifikke uttrykkC, cytosine, T, thymine

2. pyrimidine (om masse eller substans) a heterocyclic organic compound with a penetrating odor


Mindre spesifikke uttrykkorganic compound

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk