Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: specific heat

1. specific heat (om fenomen) the heat required to raise the temperature of one gram of a substance one degree centigrade


Mindre spesifikke uttrykkheat, heat energy

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk