Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk verb: pull out all the stops

1. pull out all the stops (om forbruk, inntak eller anvendelse) use all resources available


Eksempler med tilsvarende betydningThe organizers pulled out all the stops for the centennial meeting.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre spesifikke uttrykkapply, employ, use, utilise, utilize

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk