Engelsk ordbokInfo: Dette webstedet er basert på WordNet fra Princeton University.

Engelsk verb: assign

1. assign (om adferd) give an assignment to (a person) to a post, or assign a task to (a person)


Eksempler på anvendelseThey assign him to write the letter


Ord med samme betydning (synonymer)delegate, depute, designate


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody something.
Somebody ----s something to somebody.
Somebody ----s somebody PP


Mindre spesifikke uttrykkappoint, charge


Mere spesifikke uttrykkadvance, break, bump, cast, cast, delegate, demote, depute, devolve, elevate, kick downstairs, kick upstairs, mandate, mandate, place, place, post, promote, raise, reassign, regiment, relegate, task, transfer, upgrade

2. assign (om forhold) give out


Eksempler med tilsvarende betydningWe were assigned new uniforms.


Eksempler på anvendelseThey assign cars to the tourists, They assign the tourists their cars


Ord med samme betydning (synonymer)allot, portion


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody something.
Somebody ----s something to somebody


Mindre spesifikke uttrykkadminister, allot, deal, deal out, dish out, dispense, distribute, dole out, lot, mete out, parcel out, shell out


Mere spesifikke uttrykkallocate, allow, apportion, appropriate, earmark, reserve, set aside

3. assign (om erkjendelse) attribute or credit to


Eksempler med tilsvarende betydningWe attributed this quotation to Shakespeare.
People impute great cleverness to cats.


Ord med samme betydning (synonymer)ascribe, attribute, impute


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something to somebody.
Somebody ----s something PP


Mindre spesifikke uttrykkevaluate, judge, pass judgment


Mere spesifikke uttrykkaccredit, anthropomorphise, anthropomorphize, blame, carnalize, charge, credit, credit, externalise, externalize, impute, interiorise, interiorize, internalise, internalize, personate, personify, project, reattribute, sensualize


Utsagnsord med lignende betydningimpute

4. assign (om erkjendelse) select something or someone for a specific purpose


Eksempler med tilsvarende betydningThe teacher assigned him to lead his classmates in the exercise.


Ord med samme betydning (synonymer)set apart, specify


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody PP.
Somebody ----s something PP


Mindre spesifikke uttrykkchoose, pick out, select, take


Mere spesifikke uttrykkdedicate, detail

5. assign (om forbruk, inntak eller anvendelse) attribute or give


Eksempler med tilsvarende betydningShe put too much emphasis on her the last statement.
He put all his efforts into this job.
The teacher put an interesting twist to the interpretation of the story.


Ord med samme betydning (synonymer)put


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something PP


Mindre spesifikke uttrykkapply, employ, use, utilise, utilize


Mere spesifikke uttrykkrepose

6. assign (om forhold) make undue claims to having


Ord med samme betydning (synonymer)arrogate


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something to somebody


Mindre spesifikke uttrykkarrogate, claim, lay claim

7. assign (om forhold) transfer one's right to


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody something.
Somebody ----s something to somebody


Mindre spesifikke uttrykktransfer

8. assign (om erkjendelse) decide as to where something belongs in a scheme


Eksempler med tilsvarende betydningThe biologist assigned the mushroom to the proper class.


Ord med samme betydning (synonymer)attribute


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something PP


Mindre spesifikke uttrykkevaluate, judge, pass judgment


Mere spesifikke uttrykkclassify, relegate

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk