Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: vegetable

1. vegetable (om mat) edible seeds or roots or stems or leaves or bulbs or tubers or nonsweet fruits of any of numerous herbaceous plant


Ord med samme betydning (synonymer)veg, veggie


Mindre spesifikke uttrykkgarden truck, green goods, green groceries, produce


Mere spesifikke uttrykkartichoke, artichoke heart, asparagus, bamboo shoot, cardoon, celery, cruciferous vegetable, cucumber, cuke, earthnut, fennel, finocchio, Florence fennel, globe artichoke, green, greens, gumbo, julienne, julienne vegetable, leafy vegetable, leek, legume, mushroom, okra, onion, pieplant, plantain, potherb, pumpkin, rabbit food, raw vegetable, rhubarb, root vegetable, solanaceous vegetable, squash, truffle


Omfatter disse overordnede uttrykkeneherb, herbaceous plant

2. vegetable (om plante) any of various herbaceous plants cultivated for an edible part such as the fruit or the root of the beet or the leaf of spinach or the seeds of bean plants or the flower buds of broccoli or cauliflower


Mindre spesifikke uttrykkherb, herbaceous plant


Mere spesifikke uttrykkartichoke, artichoke plant, beet, Beta vulgaris, cardoon, common beet, Cynara cardunculus, Cynara scolymus, globe artichoke, prickly-seeded spinach, spinach, spinach plant, Spinacia oleracea

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk