Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: order Tetraodontiformes

1. order Tetraodontiformes (om dyr) boxfishes; filefishes; globefishes; ocean sunfishes; triggerfishes; puffers


Ord med samme betydning (synonymer)order Plectognathi, Plectognathi


Mindre spesifikke uttrykkanimal order


Tilhører disse spesifikke uttrykkeneBalistidae, Diodontidae, family Balistidae, family Diodontidae, family Molidae, family Monocanthidae, family Ostraciidae, family Ostraciontidae, family Tetraodontidae, Molidae, Monocanthidae, Ostraciidae, plectognath, plectognath fish, Tetraodontidae


Tilhører disse overordnede uttrykkeneAcanthopterygii, superorder Acanthopterygii

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk