Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk verb: deform

1. deform (om relasjon) make formless


Eksempler med tilsvarende betydningThe heat deformed the plastic sculpture.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkalter, change, modify

2. deform (om relasjon) twist and press out of shape


Ord med samme betydning (synonymer)contort, distort, wring


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkdistort, twine, twist


Mere spesifikke uttrykkmorph


Utsagnsord med lignende betydningwrench, wring, wring

3. deform (om relasjon) cause (a plastic object) to assume a crooked or angular form


Eksempler med tilsvarende betydningBend the rod.
Twist the dough into a braid.
The strong man could turn an iron bar.


Eksempler på anvendelseThey deform the glass tubes


Ord med samme betydning (synonymer)bend, flex, turn, twist


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkchange form, change shape, deform


Mere spesifikke uttrykkconvolute, convolve, crank, dent, gnarl, incurvate, indent


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)unbend

4. deform (om endring) become misshapen


Eksempler med tilsvarende betydningThe sidewalk deformed during the earthquake.


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykkchange form, change shape, deform

5. deform (om endring) alter the shape of (something) by stress


Eksempler med tilsvarende betydningHis body was deformed by leprosy.


Ord med samme betydning (synonymer)distort, strain


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkform, shape


Mere spesifikke uttrykkjaundice

6. deform (om endring) assume a different shape or form


Ord med samme betydning (synonymer)change form, change shape


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykkchange


Mere spesifikke uttrykkbatter, bend, bend, bug out, bulge, bulge, bulge out, come out, deform, deform, dinge, distort, draw, extend, flatten, flatten out, flex, flex, furl, grain, granulate, point, pop, pop out, pouch, protrude, protrude, roll, roll up, sharpen, start, stretch, stretch out, taper, turn, twine, twist, twist, unfold

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk