Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: pseudocarp

1. pseudocarp (om plante) fruit containing much fleshy tissue besides that of the ripened ovary; as apple or strawberry


Ord med samme betydning (synonymer)accessory fruit


Mindre spesifikke uttrykkfruit

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk