Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk adjektiv: makeshift

1. makeshift done or made using whatever is available


Eksempler med tilsvarende betydningCrossed the river on improvised bridges.
The survivors used jury-rigged fishing gear.
The rock served as a makeshift hammer.


Ord med samme betydning (synonymer)improvised, jury-rigged


Uttrykk med lignende betydningimpermanent, temporary


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)lasting, permanent


Engelsk substantiv: makeshift

1. makeshift (om handling) something contrived to meet an urgent need or emergency


Ord med samme betydning (synonymer)make-do, stopgap


Mindre spesifikke uttrykkexpedient

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk