Engelsk ordbokTips: Jokertegn må gjerne anvendes flere ganger i hvert søk.

Engelsk substantiv: round robin

1. round robin (om begivenhet) a tournament in which every contestant plays every other contestant


Mindre spesifikke uttrykktournament, tourney

2. round robin (om kommunikasjon) a letter signed by a number of people


Mindre spesifikke uttrykkletter, missive

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk