Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: Trichodontidae

1. Trichodontidae (om dyr) two species of elongate compressed scaleless large-eyed fishes that live in sand or mud


Ord med samme betydning (synonymer)family Trichodontidae


Mindre spesifikke uttrykkfish family


Tilhører disse spesifikke uttrykkenesandfish


Tilhører disse overordnede uttrykkeneorder Perciformes, order Percomorphi, Perciformes, Percomorphi

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk