Engelsk ordbokTips: Jokertegn må gjerne anvendes flere ganger i hvert søk.

Engelsk substantiv: large intestine

1. large intestine (i anatomi) beginning with the cecum and ending with the rectum; includes the cecum and the colon and the rectum; extracts moisture from food residues which are later excreted as feces


Mindre spesifikke uttrykkbowel, gut, intestine


Mere spesifikke uttrykkcolon


Omfatter disse spesifikke uttrykkascending colon, blind gut, caecum, cecum, descending colon, rectum, sigmoid colon, sigmoid flexure, transverse colon


Omfatter disse overordnede uttrykkenealimentary canal, alimentary tract, digestive tract, digestive tube, gastrointestinal tract, GI tract

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk