Engelsk ordbok



Tips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: prairie gourd

1. prairie gourd (om plante) small hard green-and-white inedible fruit of the prairie gourd plant


Mindre spesifikke uttrykkfruit


Omfatter disse overordnede uttrykkenebuffalo gourd, calabazilla, Cucurbita foetidissima, Missouri gourd, prairie gourd, prairie gourd vine, wild pumpkin

2. prairie gourd (om plante) perennial vine of dry parts of central and southwestern United States and Mexico having small hard mottled green inedible fruit


Ord med samme betydning (synonymer)buffalo gourd, calabazilla, Cucurbita foetidissima, Missouri gourd, prairie gourd vine, wild pumpkin


Mindre spesifikke uttrykkgourd, gourd vine


Omfatter disse spesifikke uttrykkprairie gourd


Tilhører disse overordnede uttrykkeneCucurbita, genus Cucurbita









Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk