Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: porterhouse steak

1. porterhouse steak (om mat) large steak from the thick end of the short loin containing a T-shaped bone and large piece of tenderloin


Ord med samme betydning (synonymer)porterhouse


Mindre spesifikke uttrykkbeefsteak


Omfatter disse overordnede uttrykkenebeef loin

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk