Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: Malacopterygii

1. Malacopterygii (om dyr) an extensive group of teleost fishes having fins supported by flexible cartilaginous rays


Ord med samme betydning (synonymer)superorder Malacopterygii


Mindre spesifikke uttrykkanimal order


Tilhører disse spesifikke uttrykkeneAnacanthini, Anguilliformes, Chlorophthalmidae, Cypriniformes, family Chlorophthalmidae, family Lampridae, family Regalecidae, family Synodontidae, family Trachipteridae, Gadiformes, Isospondyli, Lampridae, malacopterygian, order Anacanthini, order Anguilliformes, order Apodes, order Cypriniformes, order Gadiformes, order Isospondyli, order Siluriformes, Regalecidae, Siluriformes, soft-finned fish, Synodontidae, Trachipteridae


Tilhører disse overordnede uttrykkenesubclass Teleostei, Teleostei

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk