Engelsk ordbokTips: Jokertegn må gjerne anvendes flere ganger i hvert søk.

Engelsk substantiv: fur

1. fur (om masse eller substans) the dressed hairy coat of a mammal


Ord med samme betydning (synonymer)pelt


Mindre spesifikke uttrykkanimal skin


Mere spesifikke uttrykkastrakhan, bearskin, beaver, beaver fur, chinchilla, ermine, fox, lambskin, lapin, leopard, mink, muskrat, muskrat fur, otter, rabbit, raccoon, sable, seal, sealskin, squirrel

2. fur (om dyr) dense coat of fine silky hairs on mammals (e.g., cat or seal or weasel)


Mindre spesifikke uttrykkcoat, pelage


Mere spesifikke uttrykkundercoat, underfur


Omfatter disse spesifikke uttrykkguard hair

3. fur (om gjenstand) a garment made of the dressed hairy coat of a mammal


Mindre spesifikke uttrykkgarment

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk