Engelsk ordbokInfo: Dette webstedet er basert på WordNet fra Princeton University.

Engelsk substantiv: family Zoarcidae

1. family Zoarcidae (om dyr) eelpouts


Ord med samme betydning (synonymer)Zoarcidae


Mindre spesifikke uttrykkfish family


Tilhører disse spesifikke uttrykkeneeelpout, genus Gymnelis, genus Macrozoarces, genus Zoarces, Gymnelis, Macrozoarces, pout, Zoarces


Tilhører disse overordnede uttrykkeneBlennioidea, suborder Blennioidea

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2017 onlineordbog.dk