Engelsk ordbokTips: I de fleste nettlesere kan man slå opp et hvilket som helst ord utelukkende ved å dobbeltklikke på det.

Engelsk adjektiv: evil

1. evil morally bad or wrong


Eksempler med tilsvarende betydningEvil purposes.
An evil influence.
Evil deeds.


Uttrykk med lignende betydningatrocious, bad, black, corruptive, dark, demonic, despicable, devilish, diabolic, diabolic, diabolical, diabolical, evil-minded, fiendish, flagitious, grievous, hellish, infernal, mephistophelean, mephistophelian, monstrous, perversive, pestiferous, satanic, sinister, slimy, ugly, unholy, unworthy, vile, worthless, wretched


Se ogsåbad, immoral, offensive, unrighteous, wicked, wrong


Kjennetegner disse uttrykkeneevil, evilness


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)good

2. evil having the nature of vice


Ord med samme betydning (synonymer)vicious


Uttrykk med lignende betydningwicked


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)virtuous

3. evil having or exerting a malignant influence


Eksempler med tilsvarende betydningMalevolent stars.
A malefic force.


Ord med samme betydning (synonymer)malefic, malevolent, malign


Uttrykk med lignende betydningmaleficent


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)beneficent


Engelsk substantiv: evil

1. evil (om handling) morally objectionable behavior


Ord med samme betydning (synonymer)immorality, iniquity, wickedness


Mindre spesifikke uttrykkevildoing, transgression


Mere spesifikke uttrykkdevilry, deviltry, foul play, irreverence, sexual immorality, violation

2. evil (om egenskap) that which causes harm or destruction or misfortune


Eksempler med tilsvarende betydningThe evil that men do lives after them; the good is oft interred with their bones.


Mindre spesifikke uttrykkbad, badness


Mere spesifikke uttrykkFour Horsemen

3. evil (om egenskap) the quality of being morally wrong in principle or practice


Eksempler med tilsvarende betydningAttempts to explain the origin of evil in the world.


Ord med samme betydning (synonymer)evilness


Mindre spesifikke uttrykkimmorality


Mere spesifikke uttrykkbalefulness, error, frailty, maleficence, malevolence, malevolency, malice, malignance, malignancy, malignity, mischief, nefariousness, perverseness, perversity, reprehensibility, ugliness, vice, vileness, villainousness, villainy, wickedness, worst, wrongdoing


Kjennetegner disse uttrykkeneevil


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)good, goodness

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk