Engelsk ordbokInfo: Dette webstedet er basert på WordNet fra Princeton University.

Engelsk substantiv: upper respiratory tract

1. upper respiratory tract (i anatomi) the nose and throat and trachea


Mindre spesifikke uttrykkairway, respiratory tract


Omfatter disse spesifikke uttrykklarynx, nasal cavity, nose, olfactory organ, pharynx, throat, trachea, voice box, windpipe

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk