Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: upper respiratory tract

1. upper respiratory tract (i anatomi) the nose and throat and trachea


Mindre spesifikke uttrykkairway, respiratory tract


Omfatter disse spesifikke uttrykklarynx, nasal cavity, nose, olfactory organ, pharynx, throat, trachea, voice box, windpipe

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk