Engelsk ordbokTips: Jokertegn må gjerne anvendes flere ganger i hvert søk.

Engelsk substantiv: upper respiratory tract

1. upper respiratory tract (i anatomi) the nose and throat and trachea


Mindre spesifikke uttrykkairway, respiratory tract


Omfatter disse spesifikke uttrykklarynx, nasal cavity, nose, olfactory organ, pharynx, throat, trachea, voice box, windpipe

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk