Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: cleanliness

1. cleanliness (om tilstand) the habit of keeping free of superficial imperfections


Mindre spesifikke uttrykkhabit, use

2. cleanliness (om egenskap) diligence in keeping clean


Mindre spesifikke uttrykktrait


Mere spesifikke uttrykkfastidiousness, neatness, tidiness


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)uncleanliness

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk