Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk verb: perk up

1. perk up (i anatomi) gain or regain energy


Eksempler med tilsvarende betydningI picked up after a nap.


Ord med samme betydning (synonymer)gain vigor, percolate, perk, pick up


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre spesifikke uttrykkconvalesce, recover, recuperate

2. perk up (i anatomi) cause to be alert and energetic


Eksempler med tilsvarende betydningCoffee and tea stimulate me.
This herbal infusion doesn't stimulate.


Ord med samme betydning (synonymer)arouse, brace, energise, energize, stimulate


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s something.
Somebody ----s somebody.
Something ----s somebody.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkaffect


Mere spesifikke uttrykkanimate, animate, cathect, enliven, invigorate, invigorate, liven, liven up, quicken, reanimate, recreate, reinvigorate, renovate, repair, revive, revivify, vivify


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)de-energise, de-energize, sedate, tranquilize, tranquillise, tranquillize, calm

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk