Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk verb: denounce

1. denounce (om kommunikasjon) speak out against


Eksempler med tilsvarende betydningHe denounced the Nazis.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody.
Something ----s somebody.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkcriticise, criticize, knock, pick apart


Mere spesifikke uttrykkcondemn, decry, excoriate, fulminate, objurgate, rail, reprobate

2. denounce (om adferd) to accuse or condemn or openly or formally or brand as disgraceful


Eksempler med tilsvarende betydningHe denounced the government action.
She was stigmatized by society because she had a child out of wedlock.


Ord med samme betydning (synonymer)brand, mark, stigmatise, stigmatize


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykklabel

3. denounce (om kommunikasjon) announce the termination of, as of treaties


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkannounce, denote

4. denounce (om kommunikasjon) give away information about somebody


Eksempler med tilsvarende betydningHe told on his classmate who had cheated on the exam.


Ord med samme betydning (synonymer)betray, give away, grass, rat, shit, shop, snitch, stag, tell on


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkinform


Mere spesifikke uttrykksell out

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk