Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: catalyst

1. catalyst (om masse eller substans) (chemistry) a substance that initiates or accelerates a chemical reaction without itself being affected


Ord med samme betydning (synonymer)accelerator


Mindre spesifikke uttrykkactivator


Mere spesifikke uttrykkbiocatalyst, enzyme, platinum black


Overordnet kategorichemical science, chemistry


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)anticatalyst

2. catalyst (om person) something that causes an important event to happen


Eksempler med tilsvarende betydningThe invasion acted as a catalyst to unite the country.


Mindre spesifikke uttrykkcausal agency, causal agent, cause

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk