Engelsk ordbokTips: Jokertegn må gjerne anvendes flere ganger i hvert søk.

Engelsk verb: drive in

1. drive in (om konkurranse) cause a run or runner to be scored


Eksempler med tilsvarende betydningHis line double drove in Jim Lemon with the winning run.


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody


Medførerhit, rack up, score, tally


Overordnet kategoribaseball, baseball game

2. drive in (om bevegelse) arrive by motorcar


Eksempler med tilsvarende betydningThe star and her manager drive in today from their motor tour across the country.


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Somebody ----s


Mindre spesifikke uttrykkarrive, come, get

3. drive in (om relasjon) cause to penetrate, as with a circular motion


Eksempler med tilsvarende betydningDrive in screws or bolts.


Ord med samme betydning (synonymer)screw


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s something PP


Mindre spesifikke uttrykkgo around, revolve, rotate

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk