Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: quantum

1. quantum (om erkjendelse) a discrete amount of something that is analogous to the quantities in quantum theory


Mindre spesifikke uttrykkquantity

2. quantum (om erkjendelse) (physics) the smallest discrete quantity of some physical property that a system can possess (according to quantum theory)


Mindre spesifikke uttrykkamount, measure, quantity


Mere spesifikke uttrykkquasiparticle


Overordnet kategorinatural philosophy, physics

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk