Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: diameter

1. diameter (om egenskap) the length of a straight line passing through the center of a circle and connecting two points on the circumference


Ord med samme betydning (synonymer)diam


Mindre spesifikke uttrykklength


Mere spesifikke uttrykkbore, caliber, calibre, gauge, windage


Omfatter disse spesifikke uttrykkr, radius

2. diameter (om form) a straight line connecting the center of a circle with two points on its perimeter (or the center of a sphere with two points on its surface)


Mindre spesifikke uttrykkstraight line

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk