Engelsk ordbokTips: Jokertegn må gjerne anvendes flere ganger i hvert søk.

Engelsk substantiv: obscenity

1. obscenity (om egenskap) the trait of behaving in an obscene manner


Ord med samme betydning (synonymer)bawdiness, lewdness, salaciousness, salacity


Mindre spesifikke uttrykkindecency


Mere spesifikke uttrykkdirtiness, smuttiness

2. obscenity (om kommunikasjon) an offensive or indecent word or phrase


Ord med samme betydning (synonymer)dirty word, filth, smut, vulgarism


Mindre spesifikke uttrykkprofanity


Mere spesifikke uttrykkbawdry, bawdy, scatology


Samme anvendelseass, asshole, bastard, bugger all, bull, bullshit, chickenshit, cock, cocksucker, crap, crap, dick, dickhead, dirt, dogshit, Fanny Adams, fuck, fuck all, fucking, horseshit, Irish bull, mother fucker, motherfucker, nookie, nooky, pecker, pee, peeing, peter, piece of ass, piece of tail, piss, pissing, poop, prick, prick, putz, roll in the hay, screw, screwing, shaft, shag, shit, shit, shit, shite, shitless, shtup, SOB, son of a bitch, sweet Fanny Adams, tool, turd, whoreson

3. obscenity (om handling) an obscene act


Mindre spesifikke uttrykkimpropriety, indecency

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk