Engelsk ordbokTips: Jokertegn må gjerne anvendes flere ganger i hvert søk.

Engelsk verb: cut back

1. cut back (om bevegelse) return in time


Eksempler med tilsvarende betydningThe film cut back to an earlier event in the story.


Ord med samme betydning (synonymer)flash back


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Something is ----ing PP


Mindre spesifikke uttrykkreturn

2. cut back (om endring) cut down on; make a reduction in


Eksempler med tilsvarende betydningReduce your daily fat intake.
The employer wants to cut back health benefits.


Ord med samme betydning (synonymer)bring down, cut, cut down, reduce, trim, trim back, trim down


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkdecrease, lessen, minify


Mere spesifikke uttrykkdeflate, detract, downsize, inflate, knock off, quench, retrench, shave, shorten, slash, spill, subtract, take away, thin, thin out


Utsagnsord med lignende betydningcut

3. cut back (om relasjon) cultivate, tend, and cut back the growth of


Eksempler med tilsvarende betydningDress the plants in the garden.


Eksempler på anvendelseThey cut back the trees


Ord med samme betydning (synonymer)clip, crop, dress, lop, prune, snip, trim


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkthin out


Mere spesifikke uttrykkdisbud, pinch, poll, pollard, shear, top

4. cut back (om endring) place restrictions on


Eksempler med tilsvarende betydningCurtail drinking in school.


Ord med samme betydning (synonymer)curb, curtail, restrict


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s somebody.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkcircumscribe, confine, limit


Mere spesifikke uttrykkabridge, immobilise, immobilize

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk