Engelsk ordbokInfo: Dette webstedet er basert på WordNet fra Princeton University.

Engelsk substantiv: spite

1. spite (om følelse) feeling a need to see others suffer


Ord med samme betydning (synonymer)malice, maliciousness, spitefulness, venom


Mindre spesifikke uttrykkmalevolence, malignity

2. spite (om egenskap) malevolence by virtue of being malicious or spiteful or nasty


Ord med samme betydning (synonymer)bitchiness, cattiness, nastiness, spitefulness


Mindre spesifikke uttrykkmalevolence, malevolency, malice


Engelsk verb: spite

1. spite (om følelse) hurt the feelings of


Eksempler med tilsvarende betydningShe hurt me when she did not include me among her guests.
This remark really bruised my ego.


Eksempler på anvendelseSam cannot spite Sue


Ord med samme betydning (synonymer)bruise, hurt, injure, offend, wound


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkarouse, elicit, enkindle, evoke, fire, kindle, provoke, raise


Mere spesifikke uttrykkabase, affront, chagrin, diss, humble, humiliate, insult, lacerate, mortify, sting

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk