Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk verb: oppose

1. oppose (om kommunikasjon) be against; express opposition to


Eksempler med tilsvarende betydningWe oppose the ban on abortion.


Eksempler på anvendelseSam cannot oppose Sue


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkargue, contend, debate, fence


Mere spesifikke uttrykkcontend, contest, repugn

2. oppose (om konkurranse) fight against or resist strongly


Eksempler med tilsvarende betydningThe senator said he would oppose the bill.
Don't fight it!.


Ord med samme betydning (synonymer)defend, fight, fight back, fight down


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s something.
Somebody ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkcontend, fight, struggle


Mere spesifikke uttrykkdrive back, fend, fight off, hold out, rebuff, recalcitrate, repel, repulse, resist, resist, stand, stand firm, withstand

3. oppose (om tilstand) contrast with equal weight or force


Ord med samme betydning (synonymer)counterbalance


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkcontrast, counterpoint


Mere spesifikke uttrykkcounterpoise, counterpose, counterweight

4. oppose (om konkurranse) set into opposition or rivalry


Eksempler med tilsvarende betydningLet them match their best athletes against ours.
Pit a chess player against the Russian champion.
He plays his two children off against each other.


Ord med samme betydning (synonymer)match, pit, play off


AnvendelsesmønsterSomebody ----s somebody.
Something ----s somebody


Mindre spesifikke uttrykkconfront, face

5. oppose (om adferd) act against or in opposition to


Eksempler med tilsvarende betydningShe reacts negatively to everything I say.


Ord med samme betydning (synonymer)react


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s PP


Mindre spesifikke uttrykkact, move


Mere spesifikke uttrykkact on, buck, follow up on, go against, pursue

6. oppose (om kommunikasjon) be resistant to


Eksempler med tilsvarende betydningThe board opposed his motion.


Ord med samme betydning (synonymer)contradict, controvert


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkrebut, refute


Mere spesifikke uttrykkblackball, dissent, negative, protest, resist, veto

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk