Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: Lamnidae

1. Lamnidae (om dyr) oceanic sharks


Ord med samme betydning (synonymer)family Lamnidae


Mindre spesifikke uttrykkfish family


Tilhører disse spesifikke uttrykkeneCarcharodon, Cetorhinus, genus Carcharodon, genus Cetorhinus, genus Lamna, Lamna, mackerel shark


Tilhører disse overordnede uttrykkeneElasmobranchii, Selachii, subclass Elasmobranchii, subclass Selachii

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2017 onlineordbog.dk