Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: conventionality

1. conventionality (om erkjendelse) conformity with conventional thought and behavior


Mindre spesifikke uttrykkconformism, conformity

2. conventionality (om erkjendelse) unoriginality as a result of being too conventional


Mindre spesifikke uttrykkunoriginality


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)unconventionality

3. conventionality (om egenskap) orthodoxy as a consequence of being conventional


Ord med samme betydning (synonymer)convention, conventionalism


Mindre spesifikke uttrykkorthodoxy


Mere spesifikke uttrykkconformity, ossification


Kjennetegner disse uttrykkeneconventional, unconventional


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)unconventionality

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk