Engelsk ordbokTips: Firefox tilføyelsen gjør det mulig å søke i ordboken direkte fra nettleseren.

Engelsk verb: liquify

1. liquify (om endring) make (a solid substance) liquid, as by heating


Eksempler med tilsvarende betydningLiquefy the silver.


Ord med samme betydning (synonymer)liquefy, liquidise, liquidize


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkalter, change, modify


Overordnet kategorinatural philosophy, physics

2. liquify (om endring) become liquid or fluid when heated


Eksempler med tilsvarende betydningThe frozen fat liquefied.


Ord med samme betydning (synonymer)flux, liquefy


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykkchange integrity


Mere spesifikke uttrykkcondense, dethaw, dissolve, distil, distill, fuse, melt, thaw, unfreeze, unthaw


Overordnet kategorinatural philosophy, physics

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk