Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: intersection

1. intersection (om erkjendelse) a point where lines intersect


Ord med samme betydning (synonymer)intersection point, point of intersection


Mindre spesifikke uttrykkpoint


Mere spesifikke uttrykkmetacenter, metacentre, vertex

2. intersection (om gjenstand) a junction where one street or road crosses another


Ord med samme betydning (synonymer)carrefour, crossing, crossroad, crossway


Mindre spesifikke uttrykkjunction


Mere spesifikke uttrykkcorner, grade crossing, level crossing, street corner, turning point


Omfatter disse overordnede uttrykkeneroad, route

3. intersection (om form) a point or set of points common to two or more geometric configurations


Mindre spesifikke uttrykkset


Mere spesifikke uttrykkorigin

4. intersection (om gruppe) the set of elements common to two or more sets


Eksempler med tilsvarende betydningThe set of red hats is the intersection of the set of hats and the set of red things.


Ord med samme betydning (synonymer)Cartesian product, product


Mindre spesifikke uttrykkset

5. intersection (om erkjendelse) a representation of common ground between theories or phenomena


Eksempler med tilsvarende betydningThere was no overlap between their proposals.


Ord med samme betydning (synonymer)convergence, overlap


Mindre spesifikke uttrykkinternal representation, mental representation, representation


Mere spesifikke uttrykkcrossroads, interface

6. intersection (om handling) the act of intersecting (as joining by causing your path to intersect your target's path)


Mindre spesifikke uttrykkconnection, connexion, joining

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk