Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: genus Blaberus

1. genus Blaberus (om dyr) giant cockroaches


Ord med samme betydning (synonymer)Blaberus


Mindre spesifikke uttrykkarthropod genus


Tilhører disse spesifikke uttrykkenegiant cockroach


Tilhører disse overordnede uttrykkeneBlattidae, family Blattidae

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk