Engelsk ordbokTips: Jokertegn må gjerne anvendes flere ganger i hvert søk.

Engelsk substantiv: shriek

1. shriek (om kommunikasjon) sharp piercing cry


Eksempler med tilsvarende betydningHer screaming attracted the neighbors.


Ord med samme betydning (synonymer)scream, screaming, screech, screeching, shrieking


Mindre spesifikke uttrykkcall, cry, outcry, shout, vociferation, yell

2. shriek (om begivenhet) a high-pitched noise resembling a human cry


Eksempler med tilsvarende betydningHe ducked at the screechings of shells.
He heard the scream of the brakes.


Ord med samme betydning (synonymer)scream, screaming, screech, screeching, shrieking


Mindre spesifikke uttrykknoise


Engelsk verb: shriek

1. shriek (om kommunikasjon) utter a shrill cry


Eksempler på anvendelseThe birds shriek in the woods , The woods shriek with many kinds of birds


Ord med samme betydning (synonymer)pipe, pipe up, shrill


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s something.
Somebody ----s that CLAUSE


Mindre spesifikke uttrykkcall, cry, holler, hollo, scream, shout, shout out, squall, yell


Mere spesifikke uttrykkcaterwaul, yowl

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk