Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: cricket

1. cricket (om dyr) leaping insect; male makes chirping noises by rubbing the forewings together


Mindre spesifikke uttrykkorthopteran, orthopteron, orthopterous insect


Mere spesifikke uttrykkAcheta assimilis, Acheta domestica, European house cricket, field cricket, mole cricket, tree cricket


Tilhører disse overordnede uttrykkenefamily Gryllidae, Gryllidae

2. cricket (om handling) a game played with a ball and bat by two teams of 11 players; teams take turns trying to score runs


Mindre spesifikke uttrykkfield game


Omfatter disse spesifikke uttrykkinnings, snick


Forekomster i samme kategoribowl, bowling, cricket equipment, duck, duck's egg, hat trick, maiden, maiden over, over, round-arm, snick, stump


Engelsk verb: cricket

1. cricket (om konkurranse) play cricket


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre spesifikke uttrykkplay

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk