Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk verb: vulgarise

1. vulgarise (om kommunikasjon) cater to popular taste to make popular and present to the general public; bring into general or common use


Eksempler med tilsvarende betydningThey popularized coffee in Washington State.
Relativity Theory was vulgarized by these authors.


Ord med samme betydning (synonymer)generalise, generalize, popularise, popularize, vulgarize


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkbroadcast, circularise, circularize, circulate, diffuse, disperse, disseminate, distribute, pass around, propagate, spread


Utsagnsord med lignende betydningpopularise, popularize

2. vulgarise (om endring) debase and make vulgar


Eksempler med tilsvarende betydningThe Press has vulgarized Love and Marriage.


Ord med samme betydning (synonymer)vulgarize


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkalter, change, modify

3. vulgarise (i anatomi) act in a vulgar manner


Eksempler med tilsvarende betydningThe drunkard tends to vulgarize.


Ord med samme betydning (synonymer)vulgarize


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre spesifikke uttrykkact, behave, do

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk