Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: balk

1. balk (om sted) the area on a billiard table behind the balkline


Eksempler med tilsvarende betydningA player with ball in hand must play from the balk.


Ord med samme betydning (synonymer)baulk


Mindre spesifikke uttrykkarea, expanse, surface area


Omfatter disse overordnede uttrykkenebilliard table, pool table, snooker table

2. balk (om erkjendelse) something immaterial that interferes with or delays action or progress


Ord med samme betydning (synonymer)baulk, check, deterrent, handicap, hinderance, hindrance, impediment


Mindre spesifikke uttrykkdifficulty


Mere spesifikke uttrykkalbatross, bind, diriment impediment, drag, millstone, obstacle, obstruction, straitjacket

3. balk (om gjenstand) one of several parallel sloping beams that support a roof


Ord med samme betydning (synonymer)baulk, rafter


Mindre spesifikke uttrykkbeam

4. balk (om handling) an illegal pitching motion while runners are on base


Mindre spesifikke uttrykkdelivery, pitch


Engelsk verb: balk

1. balk (om adferd) refuse to comply


Ord med samme betydning (synonymer)baulk, jib, resist


AnvendelsesmønsterSomebody ----s.
Somebody ----s PP


Mindre spesifikke uttrykkdisobey

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk