Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: helmet

1. helmet (om gjenstand) armor plate that protects the head


Mindre spesifikke uttrykkarmor plate, armor plating, armour plate, plate armor, plate armour


Mere spesifikke uttrykkarmet, basinet, cabasset, casque, heaume, morion, pickelhaube, salade, sallet


Omfatter disse spesifikke uttrykkvisor, vizor


Omfatter disse overordnede uttrykkenebody armor, body armour, cataphract, coat of mail, suit of armor, suit of armour

2. helmet (om gjenstand) a protective headgear made of hard material to resist blows


Mindre spesifikke uttrykkheaddress, headgear


Mere spesifikke uttrykkbatting helmet, crash helmet, football helmet, hard hat, headpiece, safety hat, space helmet, tin hat


Omfatter disse spesifikke uttrykkbeaver

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk