Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: family Mobulidae

1. family Mobulidae (om dyr) large rays lacking venomous spines: mantas


Ord med samme betydning (synonymer)Mobulidae


Mindre spesifikke uttrykkfish family


Tilhører disse spesifikke uttrykkenedevilfish, genus Manta, genus Mobula, manta, manta ray, Mobula


Tilhører disse overordnede uttrykkeneBatoidei, order Batoidei, order Rajiformes, Rajiformes

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk