Engelsk ordbokInfo: Dette webstedet er basert på WordNet fra Princeton University.

Engelsk substantiv: revoke

1. revoke (om handling) the mistake of not following suit when able to do so


Ord med samme betydning (synonymer)renege


Mindre spesifikke uttrykkerror, fault, mistake


Omfatter disse overordnede uttrykkenecard game, cards


Engelsk verb: revoke

1. revoke (om konkurranse) fail to follow suit when able and required to do so


AnvendelsesmønsterSomebody ----s


Mindre spesifikke uttrykkplay


Overordnet kategoricard game, cards

2. revoke (om kommunikasjon) cancel officially


Eksempler med tilsvarende betydningHe revoked the ban on smoking.
Lift an embargo.
Vacate a death sentence.


Ord med samme betydning (synonymer)annul, countermand, lift, overturn, repeal, rescind, reverse, vacate


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkcancel, strike down


Mere spesifikke uttrykkgo back on, renege, renege on, renegue on

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk