Engelsk ordbokTips: Spørsmålstegn (?) kan anvendes som jokertegn (wild card). Spørsmålstegnet erstatter et tegn.

Engelsk substantiv: Ceratodontidae

1. Ceratodontidae (om dyr) lungfishes having hornlike ridges on the teeth


Ord med samme betydning (synonymer)family Ceratodontidae


Mindre spesifikke uttrykkfish family


Tilhører disse spesifikke uttrykkenegenus Ceratodus, genus Neoceratodus, Neoceratodus


Tilhører disse overordnede uttrykkeneDipnoi, subclass Dipnoi

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk