Engelsk ordbokTips: Asterisk/stjerne (*) kan anvendes som jokertegn (wild card). Stjernen erstatter null eller flere tegn.

Engelsk substantiv: eruption

1. eruption (om begivenhet) the sudden occurrence of a violent discharge of steam and volcanic material


Ord med samme betydning (synonymer)volcanic eruption


Mindre spesifikke uttrykkdischarge


Mere spesifikke uttrykkPlinian eruption

2. eruption (om tilstand) symptom consisting of a breaking out and becoming visible


Mindre spesifikke uttrykksymptom


Mere spesifikke uttrykkeczema vaccinatum, efflorescence, enanthem, enanthema, exanthem, exanthema, Kaposi's varicelliform eruption, rash, roseola, skin eruption, skin rash

3. eruption (om tilstand) (of volcanos) pouring out fumes or lava (or a deposit so formed)


Ord med samme betydning (synonymer)eructation, extravasation


Mindre spesifikke uttrykkaction, activeness, activity


Overordnet kategorivent, volcano

4. eruption (om begivenhet) a sudden violent spontaneous occurrence (usually of some undesirable condition)


Eksempler med tilsvarende betydningThe outbreak of hostilities.


Ord med samme betydning (synonymer)irruption, outbreak


Mindre spesifikke uttrykkhappening, natural event, occurrence, occurrent


Mere spesifikke uttrykkepidemic, recrudescence

5. eruption (om begivenhet) a sudden very loud noise


Ord med samme betydning (synonymer)bam, bang, blast, clap


Mindre spesifikke uttrykknoise


Mere spesifikke uttrykkwater hammer

6. eruption (om begivenhet) the emergence of a tooth as it breaks through the gum


Mindre spesifikke uttrykkegress, emergence, issue

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk