Engelsk ordbokTips: Firefox tilføyelsen gjør det mulig å søke i ordboken direkte fra nettleseren.

Engelsk substantiv: marvel

1. marvel (om begivenhet) something that causes feelings of wonder


Eksempler med tilsvarende betydningThe wonders of modern science.


Ord med samme betydning (synonymer)wonder


Mindre spesifikke uttrykkhappening, natural event, occurrence, occurrent


Engelsk verb: marvel

1. marvel (om kommunikasjon) be amazed at


Eksempler med tilsvarende betydningWe marvelled at the child's linguistic abilities.


Eksempler på anvendelseSam and Sue marvel over the results of the experiment


Ord med samme betydning (synonymer)wonder


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something


Mindre spesifikke uttrykkreact, respond

2. marvel (om kommunikasjon) express astonishment or surprise about something


Eksempler på anvendelseSam and Sue marvel over the results of the experiment


AnvendelsesmønsterSomebody ----s PP.
Somebody ----s that CLAUSE


Mindre spesifikke uttrykkexpress, give tongue to, utter, verbalise, verbalize

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk