Engelsk ordbokTips: I de fleste nettlesere kan man slå opp et hvilket som helst ord utelukkende ved å dobbeltklikke på det.

Engelsk verb: diminish

1. diminish (om endring) decrease in size, extent, or range


Eksempler med tilsvarende betydningThe amount of homework decreased towards the end of the semester.
The cabin pressure fell dramatically.
Her weight fell to under a hundred pounds.
His voice fell to a whisper.


Ord med samme betydning (synonymer)decrease, fall, lessen


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykkchange magnitude


Mere spesifikke uttrykkabate, boil down, break, break, concentrate, contract, de-escalate, decelerate, decline, decoct, decrescendo, deflate, depreciate, devaluate, devalue, die away, drop off, dwindle, dwindle away, dwindle down, ease off, ease up, flag, fly, go down, let up, reduce, remit, retard, shorten, shrink, shrink, shrink, shrivel, shrivel, shrivel up, slack, slack off, slacken off, slow, slow down, slow up, taper, thin out, undervalue, vanish, vaporize, wane, wane, wane, weaken, wither


Uttrykk med motsatt betydning (antonymer)increase

2. diminish (om endring) lessen the authority, dignity, or reputation of


Eksempler med tilsvarende betydningDon't belittle your colleagues.


Ord med samme betydning (synonymer)belittle


AnvendelsesmønsterSomebody ----s something.
Somebody ----s somebody.
Something ----s somebody.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkdecrease, lessen, minify

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2018 onlineordbog.dk