Engelsk ordbokTips: Klikk på 'Bokmerke' for å tilføye den aktuelle siden til dine bokmerker i nettleseren.

Engelsk substantiv: rot

1. rot (om tilstand) a state of decay usually accompanied by an offensive odor


Ord med samme betydning (synonymer)putrefaction


Mindre spesifikke uttrykkdecay


Mere spesifikke uttrykkcorruption, putrescence, putridness, rottenness

2. rot (om prosess) (biology) the process of decay caused by bacterial or fungal action


Ord med samme betydning (synonymer)decomposition, putrefaction, rotting


Mindre spesifikke uttrykkdecay


Overordnet kategoribiological science, biology

3. rot (om kommunikasjon) unacceptable behavior (especially ludicrously false statements)


Ord med samme betydning (synonymer)buncombe, bunk, bunkum, guff, hogwash


Mindre spesifikke uttrykkdrivel, garbage


Mere spesifikke uttrykkbull, bullshit, crap, dogshit, horseshit, Irish bull, shit


Engelsk verb: rot

1. rot (om endring) break down


Eksempler med tilsvarende betydningThe bodies decomposed in the heat.


Ord med samme betydning (synonymer)decompose, molder, moulder


AnvendelsesmønsterSomething ----s.
Something ----s something


Mindre spesifikke uttrykkdecay


Mere spesifikke uttrykkbiodegrade, hang

2. rot (i anatomi) become physically weaker


Eksempler med tilsvarende betydningPolitical prisoners are wasting away in many prisons all over the world.


Ord med samme betydning (synonymer)waste


AnvendelsesmønsterSomething ----s


Mindre spesifikke uttrykkdegenerate, deteriorate, devolve, drop


Mere spesifikke uttrykkgangrene, mortify, necrose, sphacelate

Basert på WordNet 3.0 copyright © Princeton University.
Teknikk og design: Orcapia v/ Per Bang. Norsk utgave: .
2019 onlineordbog.dk